Пускане в експлоатация в подстанция Трелеборг, Швеция

Пускане в експлоатация в подстанция Flarken, Швеция, включително: – CT и VT тестове – Проверка на окабеляването на командни и релейни шкафове – Функционални изпитания и въвеждане в експлоатация на КРУ 10kV – Функционални изпитания и въвеждане в експлоатация на ОРУ 145kV

Пускане в експлоатация в подстанция Трелеборг, Швеция Прочети още

Процедура за избор на изпълнител при изпълнение на обект № BG-RRP-3.004-1644-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД в качеството си на бенефициент по програма BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно ПМС 80/09.05.2022 г. с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция I – Геодезическа GNSS RTK система -1 бр., Обособена позиция II – Софтуер за анализ на електроенергийната система -1

Процедура за избор на изпълнител при изпълнение на обект № BG-RRP-3.004-1644-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ Прочети още

Процедура по програма BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД в качеството си на бенефициент по програма BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно ПМС 80/09.05.2022 г. с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция I – Система за измерване и анализ на разпределителните мрежи – 1 бр., Обособена позиция II – Геодезическа GNSS

Процедура по програма BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ Прочети още

10 години ПСС България ЕООД

Септември 2019 г. компанията празнува своята 10-та годишнина. Благодарим на всички бивши и настоящи служители на фирмата, както и на всички партньори за отличното сътрудничество през годините! За последните 10 години компанията успя да намери своето място в електроенергийния сектор и да се утвърди като добър партньор и екип от професионалисти. Желаем ни здраве и

10 години ПСС България ЕООД Прочети още

Scroll to Top