„ПСС БЪЛГАРИЯ“ ООД е съвременна, социално отговорна организация, която се стреми да бъде привлекателен работодател, като се основава на следните принципи:

  • Назначаване на мотивирани хора, желаещи да станат част от екипа на „ПСС БЪЛГАРИЯ“ ООД, които да допринесат за успеха на организацията с професионалните си знания и личностни качества;
  • Поддържане на постоянно високи стандарти на изпълнение, чрез висока ефективност на обучението и осигуряване стабилно развитие на персонала;
  • Развитие и изграждане на професионална организация, която поощрява индивидуалната инициатива и отговорност, творчеството и нововъведенията.

Служители

В днешната конкурентна среда, „ПСС БЪЛГАРИЯ“ ООД се стреми да привлече и задържи талантливите служители чрез прилагане на съвременна система за управление и развитие на човешките ресурси.

Обучение и развитие

Дейностите по обучение и развитие са в пряка връзка със заобикалящата среда (глобализация, нови технологии и тенденции в отрасъла) и имат основен принос за ефективността, растежа и целите на организацията.

Обучението в организацията е в две основни направления:

  • Вътрешно – фирмено обучение, обхващащо традициите и културата на организацията.
  • Обучение свързано с придобиване или усъвършенстване знанията и уменията на персонала.

Как да разберете дали сте подходящ за позициите в „ПСС БЪЛГАРИЯ“ ООД?

„ПСС БЪЛГАРИЯ“ ООД  има ясна политика по отношение назначаването на нови кадри. Организацията предлага възможности за професионално развитие, обучение, възнаграждение и израстване в зависимост от приноса и постигнатите резултати.

Ако притежавате подходящото образование, мотивирани сте, амбициозни и комуникативни и искате да се развивате професионално и да работите в динамична среда – „ПСС БЪЛГАРИЯ“ ООД е място за Вас!

Компанията провежда ежегодни стажантски програми за 3-ти и 4-ти курс студенти степен „Бакалавър“, както и за 1-ви и 2-ри курс студенти степен „Магистър“ по специалностите: „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електрическа енергия от възобновяеми източници на енергия“ и „Електротехника“ на Технически Университет – София, както и за специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“.

Изпращайте кандидатурите си на e-mail адрес: vacancy(at)pssbulgaria.eu

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ:

Scroll to Top