Нови проекти

2024

2023

2022

2021

2020

Разработване на работен проект за ретрофит на КРУ 20kV в п/ст Елин Пелин. Проекта включва:

– Първична комутация

– Вторична комутация

– План за безопасност и здраве

– Пожарна безопасност

Разработване на работен проект за ретрофит на КРУ 20kV в п/ст Железник. Проекта включва:

– Първична комутация

– Вторична комутация

– План за безопасност и здраве

– Пожарна безопасност

– Първична комутация

– Вторична комутация

– План за безопасност и здраве

– Пожарна безопасност

Извършване на пусково-наладъчни работи в п/ст Трелебори, Швеция, в следния обхват:

– Измерване на токови и напреженови трансформатори

– Проверка на командни и релейни табла

– Функционални проби и наладка на КРУ 10kV.

– Функционални проби и наладка на уредба 145kV.

– Първична комутация

– Вторична комутация

– План за безопасност и здраве

– Пожарна безопасност

– Първична комутация

– Вторична комутация

– План за безопасност и здраве

– Пожарна безопасност

Наладка

Image 1 of 3

Извършване на пусково-наладъчни работи на подстанция Кроношпан, Велико Търново, в това число:

– Настройка и изпитване на релейни защити

– Изпитване на измервателни трансформатори 110kV и 20kV

– Изпитване на трансформатор за собствени нужди и УИЗЦ

– Измерване на контактно съпротивление

– Обща наладка и функционални проби

– Поставяне под напрежение и проби под товар.

Изпитване-на-релейни-защити

Image 1 of 4

Scroll to Top