Услуги

ПРОУЧВАНЕ

Проучване, предварителна технико-икономическа оценка съгласно изискванията на нормативната уредба и предпочитанията на клиента.

КОНСУЛТИРАНЕ

 • Изчисление на товарови потоци и спад на напрежение на кабелни и въздушни мрежи
 • Изчисление на хармоничните съставки на тока и напрежението в мрежата
 • Изчисление на токовете на късо съединение
 • Оразмеряване и избор на силови кабели
 • Анализ на електромагнитни преходни процеси
 • Анализ на пренапрежения и избор на вентилни отводи
 • Изчисляване на настройки на релейни защити
 • Анализ на електрически мрежи в случай на внезапно отпадане на захранването и анализиране на мрежи на нови електрически централи чрез специализирани софтуери (NEPLAN и др.)

ПРОЕКТИРАНЕ

Цялостно проектиране с всички необходими изчисления, спецификации, чертежи, сечения и екзекутивни документи на: - Електрически подстанции високо и средно напрежение - Електрическа част на електрически централи - Електрическа част на възобновяеми електрически централи (фотоволтаични централи, вятърни паркове, водноелектрически централи, електрически централи с биомаса) - Въздушни и кабелни линии за високо, средно и ниско напрежение

ИНЖЕНЕРИНГ

 • Координация и управление на проекти
 • Производство и доставка на командни и релейни табла
 • Оборудване на КРУ и ретрофит на уредби средно напрежение
 • Пусково-наладъчни работи на електрически подстанции високо и средно напрежение
 • Програмиране и настройка на релейни защити
 • Програмиране и интегриране на SCADA системи

ПСС България ООД

Като коректен партньор изпълняващ професионално, качествено и стриктно поетите ангажименти.

Scroll to Top