Стари проекти

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Мощност 50MW. Идеен и Технически проект за:

– Нова подстанция 20/110kV;

– Нови ВЕЛ 110kV;

– Нови ВЕЛ 20kV;

– Кабелни линии 20kV.

Total power of the plant 9,9 MW. The Project include:

– Design of grid substation 20kV;

– Relocation of 20kV overhead line;

– New Cable Lines 20kV;

– Reconstruction of outgoing feeder 20kV in Dabovo substation.

 

Пред-проектно проучване и идейна концепция по част електрическа за инженеринг на нов турбогенератор 35MW.

ВяЕЦ „Вранино”. Проекта включва:

– Идеен и работен проект за кабелна линия 110kV;

– Въздушно-кабелен преход 110kV „Дропла”

Мощност 80MW. Проекта включва:

– Проект за нова ВЕЛ 110kV;

– Рехабилитация на ВЕЛ 110kV „Априлци-Бъта”;

– Еквивалентен модел на фотоволтаичния парк

Завод за гипсови плоскости Knauf – „Марица-България”. Проекта включва:

– Работен проект за въздушно-кабелен преход 110kV;

– Нова кабелна линия 110kV;

– Реконструкция на руднична подстанция „5”

ФвЕЦ „Левуново”, мощност 2,5MW.

Работен проект за:

– Въздушно-кабелен преход;

– Кабелна линия 20kV;

– Възлова станция 20kV;

– Инверторни станции.

2009

Мощност 1,1MW.

Работен проект на силов трансформатор и електрическо оборудване за ЗРУ 6,3/20kV.

Scroll to Top