Пускане в експлоатация в подстанция Трелеборг, Швеция

Пускане в експлоатация в подстанция Flarken, Швеция, включително: – CT и VT тестове – Проверка на окабеляването на командни и релейни шкафове – Функционални изпитания и въвеждане в експлоатация на КРУ 10kV – Функционални изпитания и въвеждане в експлоатация на ОРУ 145kV

Пускане в експлоатация в подстанция Трелеборг, Швеция Прочети още