Пускане в експлоатация в подстанция Трелеборг, Швеция

Пускане в експлоатация в подстанция Flarken, Швеция, включително:

– CT и VT тестове

– Проверка на окабеляването на командни и релейни шкафове

– Функционални изпитания и въвеждане в експлоатация на КРУ 10kV

– Функционални изпитания и въвеждане в експлоатация на ОРУ 145kV

Scroll to Top